Podpořím vás
na vaší cestě

Individuální provázení

Setkat se můžeme osobně i on-line. Klient má větší prostor ke sdílení a vyjádření svých vnitřních i vnějších pocitů a procesů. Způsob léčení volím intuitivně. Vše probíhá v bezpečném prostředí.

NeuroEnergetická terapie

Ošetření na lehátku. Skrze naslouchání projevům klientova zdraví pomáhám uvést celý systém do harmonie a zahájit léčivé procesy. Ty se aktivují na všech úrovních – fyzické, psychické, emocionální i spirituální.

Semináře a kurzy

Ve skupině je větší síla, díky níž můžete dosáhnout změn v osobní situaci nejen díky přímému odbornému působení terapeuta, ale i prostřednictvím takzvané skupinové dynamiky. Vybrané semináře i on-line.

Nejbližší akce

Kruh života

Středa 16. června 2021 / 17:00 - 19:00

Další z řady pravidelných setkání, jejich záměrem je propojit se na hlubší láskyplné úrovni, otevřít se a uzdravit svá, planetární a společenská témata, která vyvstanou v daném přítomném okamžiku. Další informace zde.

Místo konání: Bratří Jaroňků 4079, Zlín

Přihlásit se


Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, kontaktujte mě.

Rodinné konstelace ve Zlíně

Sobota 19. června 2021 / 9:00 - 17:00

Již více než 15 let uplynulo od doby, kdy jsem poprvé uskutečnila seminář konstelací. Za tu dobu jsem byla, a mám možnost stále být, svědkem toho, jak se měníte a transformujete skrze vlastní zkušenost a prožitek. Jak obohacujete svůj přístup k životu skrze rozšiřování vědomí i jeho zdroje, který je naší podstatou. Jak jste ve svém životě více v harmonii, lásce a porozumění.

Systemické konstelace se zabývají řešením vztahů jako celku, je možné se podívat na jakýkoliv existující vztah, například partnerský, vztahy s rodiči, vztah
k penězům a majetku, vztah k sobě samé/mu, ke svému vnitřnímu dítěti/ženě/muži, dále také třeba na vztah já a má sebeúcta/závislost/strach/smutek/ nenávist/nemoc a mnoho dalších záležitostí týkajících se jakéhokoli vztahu v rámci našeho systému.

Přihlašujte se do středy 16. června 2021.

Přihlásit se

1 700,00 Kč


Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, kontaktujte mě.

Oslava letního slunovratu

Neděle 20. června 2021 / 14:00 - 19:00

Pojďme společně oslavit letní slunovrat, kdy Slunce vystupuje na nejvyšší bod své dráhy a dospívá k vrcholu svých sil, které přenáší i na všechny rostliny. Uctíme Matku Zemi a navážeme tak spolu na původní tradice, kdy se lidé různých kultur setkávali na posvátných místech, aby společně léčili sebe a Zemi. Na tradice, které vycházely z naprosto přirozeného spojení člověka s přírodou a stvořením. Spojení, které vyjadřovalo jednotu a sounáležitost.

V osobní rovině je letní slunovrat příležitostí k oslavě dosažených cílů, uvědomění si vlastních schopností, talentu a síly k životu ve vnějším světě. Je to čas zábavy a veselí, vychutnávání světla a tepla.

Letošní slunovrat přichází 21. června v 5.33, kdy Slunce vstupuje do znamení Raka. Je to čas pro přirozenou dobou oslav života.

My se však sejdeme se v neděli 20. června ve 14 hodin v Chvalčově. Součástí oslav bude společná procházka, rituály, oheň, tanec, špekáčky…

Přihlásit se


Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, kontaktujte mě.

Vnitřní ženské archetypy

Sobota 26. června 2021 / 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na vnitřní archetypy. Archetypy jsou vnitřní obrazy a typicky se projevující energie v člověku, které jsme jako lidská bytost získali vštěpováním rodových a kulturních přesvědčení, určitých pevných postojů, reakcí, hranic, které jsme začali nasávat, zaznamenávat a přijímat za své již od prenatálního období ve formě energií emocí matky a okolí.

Naše každodenní reakce v situacích ve světě „tam venku“ odrážejí konstelace archetypů v našich vnitřních emocionálních světech. Znalost archetypů vám pomůže odhalit vaše vnitřní šablony, prvotní reakce na jejichž bázi v běžných dnech života automaticky fungujete. To vám poskytuje zpětnou vazbu, jak jste se naučili s vaší vitální sílou zacházet a jak ji adekvátně a kreativně využíváte a rozvíjíte ve svůj vlastní, ale i vyšší prospěch.

Rozpoznáváním dynamiky archetypálních vnitřních programů v sobě můžete objevit různá zákoutí, odhalit tajemství a nové kvality. Tyto programy se všeobecně jeví v pozitivním aspektu – tvořivém, progresivním a stínovém – stagnujícím, destruktivním. Každá žena na této planetě má možnost se konfrontovat s oběma stranami mince, a zároveň každá pociťuje osobní výzvy, ale i dary na různých polích i hladinách. Proto by se dalo říct, že jsme všichni na jedné lodi, která tvoří základ našeho bytí. Dobře známým projevem archetypů jsou mýty a pohádky. Je tolik archetypů, kolik je typických situací v životě.

Na tomto semináři si každá postavíte do konstelace čtyři základní archetypy: milenku, královnu, čarodějku a amazonku. A možná i některé další. Umožní vám to uvědomit si, který z nich máte v sobě potlačený, který má naopak převahu, v jakém jsou vzájemném vztahu, což vám přináší možnost uzdravení. Současně máte příležitost si tyto archetypy prožít v konstelaci druhých žen a hlouběji pochopit jejich esenci.

Přihlašujte se do středy 23. června 2021.

Přihlásit se

1 700,00 Kč


Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, kontaktujte mě.

Služby

Poskytuji individuální konzultace, provádím terapii na lehátku, pořádám skupinové semináře a kurzy. Setkat se můžeme osobně i on-line.

V průběhu kteréhokoliv našeho setkání se můžete naučit některé dovednosti či zlepšit tyto oblasti:

  • vědomě propojovat mysl, tělo a duši, aby byly ve vzájemné symbióze a harmonii
  • porozumět sami sobě a pochopit situace, v nichž se nacházíte
  • uzdravit své tělo a pochopit poselství své nemoci
  • pochopit a uzdravit partnerské vztahy a také ukončit vztahy minulé
  • vyladit své mezilidské vztahy, vztahy s rodiči a dětmi
  • pracovat se svou myslí tak, aby ona sloužila Vám a nikoli Vy jí
  • otevřít se lásce, laskavosti, radosti, zdraví, hojnosti a štěstí
  • zvládat stres a vypjaté životní a emoční situace

Pro sebe nebo své blízké si můžete u mě zakoupit dárkový poukaz v libovolné výši.

Reference

„Alenku jsem potkala poprvé v roce 2009 na své první konstelaci. Po celou dobu mi byla velkou podporou a terapeutkou v řešení mých vnitřních postojů, přesvědčení a nastavení. A že to dalo někdy hodně práce…:-) Vnímám ten posun v mém životě a je to nádherné a můžu děkovat za naše setkání.“

Anna

„Alenko, Tvé přednášky a semináře velmi ovlivnily moje vnímání a přístup k životu. Moc jsi mi pomohla a vím, že kdyby se mi Tvoje pomoc nedostala, tak bych na tom nebyla zrovna dobře. Velmi Ti děkuji nejen dnes, ale každý den, protože každý den mám díky Tobě krásnější a bohatší.“

Hanka

„U nás doma se po konstelacích dějí zázraky. Když mi mamka telefonuje, tak je v jejím hlase je cítit něha a pochopení. Je citlivější, trpělivější. Používá slova ‚to počká, udělej si to po svém‘. Taťka mamku chytil kolem pasu, zajel s ní, kam potřebovala. Dokonce jí v neděli nabídl, zda nechce jet na výlet. No prostě veliký obrat.“

Ludmila

Zasílání novinek

Čas od času vám ráda pošlu e-mail s novými inspiracemi nebo upozorněním na nové semináře a kurzy.