Přeskočit na obsah

Individuální konzultace

Jestliže potřebujete vyslovit či jakýmkoliv jiným způsobem vyjádřit své myšlenky a pocity, je pro vás vhodná právě individuální konzultace. V klidném prostoru mé poradny probereme vše, co Vás tíží.

Intuitivně zvolenou kombinací metod Vám pomohu nalézt možné řešení či Vaši ztracenou cestu. Individuální setkání poskytuje větší prostor ke sdílení a vyjádření Vašich vnitřních i vnějších pocitů než skupinová akce. Vše probíhá v láskyplném a bezpečném prostředí.

Při své práci používám to nejlepší, co jsem se naučila studiem a využívám všech svých znalostí, dovedností a prožitků, které jsem získala v průběhu života. Pracuji kreativně a intuitivně, vždy volím způsob léčení, který je pro Vás v danou chvílí ten nejlepší.

Pokud pro vás osobní návštěva není možná, můžeme se setkat také prostřednictvím počítače či mobilu přes různé platformy (WhatsUpp, Skype, Teams, Messenger).

Alena Cetkovská - Alenia

Konzultace má formu rozhovoru, při němž využívám různých technik vedoucích k uvolnění bloků a nastolení rovnováhy, harmonie a zdraví. Nejčastěji jde o práci s traumatem a emocemi, kineziologii One Brain, systemické (rodinné) konstelace, Neuro-lingvistické programování (NLP), tyto techniky kombinuji s vlastními zkušenosti a vnímáním dané situace.

Individuální konzultaci lze propojit s NeuroEnergetickou terapií nebo zvukovou masáží

Naše setkání může být jednorázové, můžeme však navázat dlouhodobější spolupráci, kdy se na nějaký čas stanu Vaší průvodkyní.

Cena: 2 000 Kč / 90 minut

Kineziologie, One Brain

Název této léčebné metody je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá hemisféra, ale i přední a zadní mozek dokonale spolupracují.

Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě. Jsou zde uloženy informace od našeho početí až do současnosti. Pomocí svalového testu ano/ne lze získat informace na vědomé úrovni, podvědomé i na úrovni buněčné paměti. Změna svalového tonusu umožní získat potřebné informace a propracovat se k příčině problému. Protože vztah mozek – sval je obousměrný, provede se pomocí různých technik a svalových cvičení náprava. Po nápravě již není důvod, aby problém setrval. Postup je rychlý, jemný, a přitom účinný. Zkvalitní Vám život po stránce fyzické, tak i psychické.

Metoda ONE BRAIN je vhodná pro dospělé i pro děti, s malými dětmi se pracuje většinou přes matku či někoho blízkého. Podmínkou pro úspěšné odstranění problému je odhodlání klienta s tímto problémem skoncovat. Někdy stačí jedna návštěva, někdy je problém složitější a vyžaduje si několikeré odblokování v určitých časových interval

Práce s traumatem a emocemi

Trauma je přetržení vazby. Když dojde k velkému traumatu, tak se systém uzavře, aby došlo k ochraně sebe sama a vnější vztahy jsou odříznuty. Je důležité vyjádřit svoje pocity a emoce. Nepracujeme se symptomy, s patologií. Podporuji zdraví tím, že vytvořím prostor, ve kterém může být přijato vše, co se vyjeví. Je to prostor, ve kterém může dojít ke skutečnému léčení. Přebíráte zde plnou zodpovědnost za to, jak se cítíte a co prožíváte. Zodpovědnost za všechny situace, které Vám přišly do života, neboť jste to Vy, kdo si je do něho přitáhl. Zůstáváte s tím, co se odehrává plně ve svém těle. Nikam neutíkáte, nic nehodnotíte, neanalyzujete a neřešíte. Stáváte se svědkem toho, co se právě děje ve Vašem těle. Tím umožníte svému vrozenému plánu léčení, aby obnovilo zdravou seberegulaci nervového systému a vše začalo přecházet do pocitu klidu, bezpečí, uvolnění a radosti.

Vše, co potřebujete ke svému uzdravení, zklidnění, radosti, … máte v sobě, a je jen třeba dát této své schopnosti čas a prostor, aby mohla udělat svoji práci. K tomu Vám poskytnu láskyplný bezpečný prostor. Podpořím Vás ve vnímání toho, co se děje uvnitř Vašeho těla a k dovolení si všeho, co je potřeba, abyste mohli procítit svou bolest a své emoce. Vše, co se začne odehrávat je v pořádku. Tomu všem dávám přijetí, podporu, empatii.