Přeskočit na obsah

Skupinové akce

Ve skupině je větší síla, díky níž můžete dosáhnout změn v osobní situaci. A to nejen přímým odborným působením terapeuta, ale také prostřednictvím takzvané skupinové dynamiky. Vždy jde o práci v menší skupině, což umožňuje skutečný rozvoj každého člena a poskytuje prostor pro vzájemné obohacení a inspiraci, sdílení příběhů a splynutí s proudem života.

Prožitkové semináře připravuji s ohledem na aktuální téma, která se obměňují a najdete je v přehledu nejbližších akcí. Iniciuji také setkání u příležitosti zlomových dnů v přírodním cyklu, jakými jsou například rovnodennost, slunovrat.

Níže uvádím popis akcí, které pořádám nejčastěji. Jsou to konstelace a kurz léčení a pak pravidelná setkání kruh života a ženský kruh. Kruhy jsou hodně založeny na vzájemném sdílení. V uzavřené komunitě slouží odnepaměti k předávání zkušeností a moudrosti.

Srdce - Alenia

On-line semináře

Tyto semináře jsem začala organizovat v době covidové, kdy nebylo možno setkávat se osobně. Jejich využití má však význam i v budoucnu. Pokud jste z větší dálky, nebo nemáte možnost přijet osobně na některou ze skupinových akcí, můžete využít právě této formy seminářů. Témata jsou a budou různá, dle mé intuice i aktuální společenské situace, například vnitřní síla, naše strachy.

Setkání trvá asi dvě hodiny. Po zaplacení registračního poplatku Vám pošlu odkaz, není třeba nic instalovat. Cena semináře je stanovena pro každou akci zvlášť.

Systemické (rodinné) konstelace

Pomáhají nám odkrýt naše tajemství, skryté souvislosti toho, co se nám nyní v životě odehrává. Umožňují nám dát věci do pohybu tak, aby se vše mohlo uzdravit a vyléčit, a my se stali více celistvými. Technika je vhodná i pro ty, kteří se neradi svěřují, nicméně věří, že existuje něco mezi nebem a zemí.

Lze si postavit vše, co tvoří nějaký systém – vztahy, zdraví, práci, peníze, naše vlastnosti, programy, které je tak možné změnit či zlepšit Vaši nevyhovující zdravotní, rodinnou, pracovní, finanční či jakoukoliv jinou životní situaci. Máte zde možnost uvidět souvislosti. S ostatními nemusíte sdílet podrobnosti, spolu se mnou definujete problém, který potřebujete řešit, ostatní účastníky postavíte do rolí aktérů dané situace a problém se již začne jakoby sám rozplétat a uzdravovat.

Seminářem konstelací Vás provázím od roku 2005.

Zpravidla 7 až 12 účastníků, 1 celý den.

Cena 1 950 Kč

Kurz léčení

Pravidelně se opakující dvoudenní kurz, na kterém Vám předám své znalosti a dovednosti z oblasti léčení. Naučíte se techniky, které můžete využít v každodenním životě. Díky kineziologickému testu si budete moci ověřit, které potraviny jsou pro Vás (ne)vhodné, zda je Vaše tělo v rovnováze či ve stresu a jaká korekce mu pomůže stres uvolnit. Test Vám pomůže i v případě, kdy váháte a je pro Vás obtížné se rozhodnout. 

Seznámíte se s principy fungování nervového systému, což Vám pomůže porozumět svým projevům chování a naučíte se, jak se dostat znovu do klidu.

Naučíte se vnímat energie. Ukážu vám, jak s nimi pracovat, abyste je mohli bezpečně využívat, když Vás nebo Vaše blízké něco bolí. Naučíte se být více ve svém středu, více uzemnění a ukotvení, více ve spojení se sebou. Díky tomu se stanete více stabilní, sebejistí a vědomí, což Vám pomůže zlepšit i Vaše vztahy.

Zpravidla 5 až 10 účastníků, 2 celé dny

Cena 3 300 Kč

Kruh života (pravidelná setkání)

Vše v přírodě se vyvíjí v cyklech, které se neustále opakují a pohybují se v kruhu. Každá část kruhu je spojena s určitou energií, esencí. Např. ve východním směru se vše rodí, tvoří. Je spjat s novými začátky i obdobím našeho dětství. V přírodě začne na jaře vše pučet, rašit, zelenat se, aby v létě vše dosáhlo svého vrcholu. Na podzim se v podobě padajícího listí krajina připravuje na klid a odpočinek. I my lidé jsme součástí přírody a také procházíme těmito cykly.

Záměrem tohoto cyklu je být více celiství a propojení, objevit a uzdravit ty části, které mají nedostatek potenciálu, nebo jsou jaksi „zaseklé“ a zabraňují Vám pohnout se z místa, např. z důvodu strachu a nejistoty. Cyklus pomáhá uvědomit si silné stránky a naučit se je podporovat, rozvíjet a používat.

Je mnoho darů, které můžeme objevit ve svém kruhu života. Kruh je praktickým nástrojem, který může pomoci pochopit, řídit a utvářet každodenní život a duchovní rozvoj. K tomu, co důvěrně známe, přidává kruh řád a hloubku, vytváří strukturu. Kruh nám ukazuje, co je přirozený vývoj. Učí nás, jak se pohnout z jednoho místa do druhého. Při pohybu v kruhu se pohybujeme v prostoru a čase. Poznáním čtyř směrů porozumíme tomu, jak se různé fáze všech procesů vzájemně podporují a doplňují.

Několik otázek vztahujících se ke Kruhu života: Je pro Vás těžké udělat první krok? Jak prožíváte změny ve svém životě? Lpíte na svých názorech, postojích, způsobech chování? Je pro Vás těžké dotahovat věci do konce? Jste v životě úspěšní? Umíte být v klidu nebo Vám stále pracuje mysl? Vidíte svůj život jasně? Jak jste na tom s důvěrou a sebedůvěrou? Máte zdravé tělo?

V rámci cyklu se prolíná více technik – individuální práce se skupinovou, konstelace střídají meditace, sdílení atd.

Po absolvování základního kurzu je možné se připojit nebo vytvořit novou skupinu, která se nadále schází zpravidla jednou za 14 dní. Záměrem je propojit se na hlubší láskyplné úrovni, otevřít se a uzdravit svá, planetární a společenská témata, která vyvstanou v daném přítomném okamžiku. Okruh účastníků pokračovacího kurzu se může měnit.

Zpravidla 5 až 10 účastníků, základní cyklus zahrnuje 4 tříhodinové semináře jednou za 14 dní, případně může jít o 1 celý víkend.

Ženský kruh (pravidelná setkání)

Sdílení v uzavřené komunitě slouží odnepaměti k předávání zkušeností a moudrosti. V ženském kruhu se dotýkáme hluboké vnitřní intuitivní ženské moudrosti, která je v každé ženě. Je to kruh sester, který léčí vzájemné vztahy mezi ženami poškozené požadavky světa orientovaného na výkon. Pokud cítíte potřebu sdílet své pocity a prožitky a rozvíjet svou tvořivost s dalšími podobně naladěnými ženami, můžete se kdykoliv přidat.