Alenia - Kineziologie a konstelace - Zln

Kontakt, objednávky

ing. Alena Cetkovská, +420 737 927 271, http://www.alenia.cz, alena@alenia.cz

Poradna

bří. Jaroňků 4079, 760 01 Zlín (zobrazit na mapě), podrobnější informace

Kineziologie - metoda ONE BRAIN

Název této léčebné metody je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá hemisféra, ale i přední a zadní mozek dokonale spolupracují.

Ve stresových životních situacích, kterým jsme vystaveni již v prenatálním věku, při porodu, v dětství a v dospělosti se může „odpojit“ až 75% mozku. Vznikají neurologické blokády a s nimi i pocity bezmocnosti, kdy reagujeme na určité situace stále stejně, nikoli však konstruktivně a s nadhledem.  Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny, čili zablokovány, zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce.

Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí, např. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislostí, fóbie a především DYSLEXIE.

Podle poznatků devadesátých let tohoto století je dyslexie ve skutečnosti nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou, a obvykle často též mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů je vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem. Následkem strachu, bolesti nebo strachu z bolesti se v mozku naprogramují "bíle skvrny"  u některých svých reakci a schopností.. Od traumatizujícího okamžiku po celý život je pak popírána existence těchto schopností.

Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě. Facilitátor, případně ten, kdo využívá metodu One Brain, vhodnou korekcí klientovi pomáhá příslušnou blokádu odstranit, aby člověk, který ho vyhledal, získal schopnost využívat celý svůj mozkový potenciál, dostanete-li se do podobné stresové situace. Kupříkladu, pokud někoho pokousal pes a on se kvůli tomu psů bojí, můžeme se touto metodou dobrat ke vzpomínce na událost, uloženou v té části těla/mysli, která je v současnosti vlivem nepříjemného zážitku odpojena (zablokována). Výsledek korekce? Při nejbližším setkání se psem se ho tento člověk již nebude bát.

Metodou ONE BRAIN lze provést tzv. „odblokování“. Postup je rychlý, jemný a přitom účinný. Buněčná paměť lidského těla eviduje všechny informace v našem životě. Pomocí svalového testu ANO/NE  (tj. na základě změny svalového napětí, kdy facilitátor velice jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na svou otázku. Záporná emoce sval oslabí, zatímco kladná ho zpevní. Svaly ruky při reakci na danou otázku/podnět zeslábnou, případně zůstanou pevné.) se může klient prostřednictvím facilitátora dostat ve věkové regresi až k příčině současného problému. Z minulosti se dozví, kdy prvně pocítil ten druh stresu, který ho trápí dnes. Nemusí se však obávat, že by znovu prožíval tento stres, strach či bolest intenzivně, tak jak jej již v minulosti prožil. Uvědomí si tehdejší pocit díky věkové regresi, ale neprožije ho naplno, vše probíhá jemně.

Toto nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a k odpovídající technice, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, ale rychle a účinně odstranit. Vztah "mozek - sval" je totiž obousměrný a vhodnými pohyby svalů můžeme zpětně ovlivňovat mozek.

Následnými korekcemi, jsou to jednoduché cviky a doteky na určitých aktivních bodech na těle, působení světla apod. lze dosáhnout neuvěřitelných výsledků, které pomohou zkvalitnit život jak po stránce psychické, tak po stránce fyzické.

Metoda ONE BRAIN je vhodná pro dospělé i pro děti, s malými dětmi se pracuje většinou přes matku či někoho blízkého. Podmínkou pro úspěšné odstranění problému je odhodlání klienta s tímto problémem skoncovat. Někdy stačí jedna návštěva, někdy je problém složitější a vyžaduje si několikeré odblokování v určitých časových intervalech.

Chcete se zbavit svých problémů pomocí kineziologie? Objednejte se na konzultaci.

Metodu kineziologie One Brain jsem se učila v roce 2001-2002 u Ladislavy Fricové v Praze.