Alenia - Kineziologie a konstelace - Zln

Kontakt, objednávky

ing. Alena Cetkovská, +420 737 927 271, http://www.alenia.cz, alena@alenia.cz

Poradna

bří. Jaroňků 4079, 760 01 Zlín (zobrazit na mapě), podrobnější informace

Cesta k hojnosti

V životě nás potkávají různé situace, které odrážejí a vyjadřují náš život. Ne vždy jsme s naším stavem spokojeni a toužíme po něčem, co nemáme a co máme pocit, že nám chybí. Někdo má hojnost peněz, chybí mu však láska. Někdo žije v láskyplném prostředí, jenže má nedostatek peněz. Pojďme se podívat na tato a další témata tak, abychom byli celiství a měli hojnost ve všech směrech a na všech úrovních.

Já a mé peníze

Množství našich financí je odvislé od našich podvědomých přesvědčení a od našich vnitřních postojů k nim. Jaký mám postoj k penězům, k bohatství, k chudobě, k sobě samému? Jaká je naše sebehodnota a sebeúcta? Co jsme převzali za postoje od našich rodičů, prarodičů a dalších členů naší rodiny?

V tomto semináři budeme hledat pomocí konstelací a dalších technik odpovědi na tyto a další otázky spojené s našimi financemi, s množstvím peněz v naší peněžence a na bankovním účtu, a také objevovat další souvislosti týkající se našich financí.

Já jsem

Postupně se soustředíme zejména na tyto okruhy témat:

 • odvaha
 • intuice
 • sexualita a láska
 • sebehodnota a sebeprosazení

Uvedená témata jsou nabídkou a inspirací. Průběh semináře se může měnit v návaznosti na Vaše zájmy a potřeby jako i zájmy a potřeby celé skupiny.

Jaké techniky využijeme?

Meditace, systemické konstelace, tanec, mantry, arteterapiie povídání, prožívání…

Co si vzít s sebou?

Pohodlné oblečení, přezůvky a pastelky.

Jsem tvůrce svého života

Někdy se život neodehrává právě tak, jak bychom si přáli. Hlavou nám pak vrtají otázky. proč zrovna já mám ve všem smůlu? Proč se tohle děje právě mně? Proč nemůžu být prostě jen šťastný/á? Jak to, že se mi nedaří můj život změnit k lepšímu? Někdy se nám může zdát, že se pohybujeme v kruhu a náš život nikam nevede.

Jak z toho ven?

Pomocí technik jako jsou např. arteterapie, konstelace nebo prožitkové meditace se naučíme řídit svůj život. Uvědomíme si svůj způsob myšlení a povedeme své myšlenky tak, abychom vytvořili život takový, jaký ho chceme mít. Vystoupíme z role oběti a závislosti a začneme si plnit svá přání. Přestaneme se bát uskutečnit své sny.

Jsem žena!

Prožitkový seminář určený pro všechny ženy a dívky, které chtějí rozvinout a naplno prožívat své ženství, poznat svůj lunární cyklus a uctívat sebe samu.

Soustředíme se zejména na tyto okruhy témat:

 • rituál zrození a porodu
 • důležité etapy a mezníky v životě
 • rituál menarche
 • měsíční cyklus a jeho jednotlivé fáze
 • vztah k sobě sama – otevření se půvabu a něze, přijmutí svého těla, své krásy.
 • ženské archetypy
 • vnitřní žena a muž v každé z nás, jaký je jejich vztah a jejich vzájemné úlohy
 • předávání si ženské energie a síly
 • sdílení příběhů

To vše za pomoci vedených meditací a vizualizace, konstelační metody, práce s tělem, arteterapiie, sdílení příběhů, práce s energií...

Co si vzít s sebou?

Sukně nebo šaty, ve kterých se cítíte pohodlně, Vaše oblíbené ozdoby, čelenky, šátky nebo šály, oblíbenou květinu, panenku, pastelky a přezůvky.

Léčení světlem

Obsahem semináře jsou bloky přednášek, cvičení pro práci se světlem a meditace. Naučíte se pracovat se světlem při svém sebeléčení a růstu, jak rozvíjet svou tvořivost a realizovat své životní poslání. V rámci semináře bude také prostor pro otázky a odpovědi a pro vzájemné sdělení svých zážitků.

Moje dětství

Vrátíme se do našeho početí, prenatálního období, porodu a prvních let našeho života. Otevřeme se znovu své hravosti a překročíme mezníky, kde jsme ustrnuli a vytvořili si nefunkční návyky a programy.

Návrat do dětství umožní spojení s vnitřním dítětem. Nabízí se Ti možnost odstranit a uvolnit negativní vzorce svého chování a myšlení a příležitost růst a probudit se k radosti. Radost je kouzelný pocit, že všechno je možné. Umožňuje vytvářet a přitahovat naši přítomnost i budoucnost na vyšších vibracích.

Co jsme se sem přišli naučit, jak probíhalo naše rozhodnutí přijít a narodit se? Jaké pocity jsme prožívali v prenatálním období a jaký byl náš příchod na tento svět.

Jaká byla první reakce našich rodičů, když zjistili, že čekají dítě? Tato vzpomínka se v nás odráží jako jeden ze základních postojů k sobě samému...

Co se potom odehrávalo, cítili jsme se jistí a chránění? Model rodičů určuje to, jak si pak dítě dokáže sebe samo vážit.

Kolik odvahy jsme potřebovali na to, abychom se odvážili pustit se pevné opory a udělali své první krůčky. Vzpomínáte si ještě na své první narozeníny? Na svou fotku u jedné svíčky...?

Seminář je otevřen i pro muže.

Muž a žena

Muž a žena – dva protipóly bytí, které touží po splynutí v jedno. Mezi mužem a ženou od pradávna probíhají rozličné emoce, jako je láska, nenávist, strach, manipulace... a taky různé úrovně bytí.

Co to znamená být ženou a být mužem? Co mne činí ve vztahu nespokojeným či nespokojenou? Proč se mi nedaří harmonický vztah plný lásky, respektu a porozumění? Z jakého důvodu se mi nedaří najít partnera, partnerku?... To je jen krátký výčet otázek, na které budeme hledat odpovědi pomocí různých technik a ritálů.

Tento seminář je určen jak pro páry, tak pro jednotlivé muže nebo ženy, kteří se chtěji hlouběji podívat sami na sebe a na své vztahy.

Lektoři: ing. Alena Cetkovská a Karel Vrubel

Otevřené srdce

Cílem tohoto semináře je otevřít své srdeční centrum tak, abychom mohli přijímat a dávat lásku, která je nyní v těchto dnech a nejen v těchto dnech velmi důležitá. Bez otevření se lásce nejsme v životě šťastní, nejsou harmonické naše vztahy. Láska je nejsilnější energie, kterou můžeme zažívat a prožívat, je to energie, která vítězí nad vším. Stejně tak jako je to v pohádkách. V průběhu let a na základě našich dřívějších zkušeností jsme svá srdce uzavřeli ze strachu, že budeme odmítnuti, zklamáni, ze strachu z bolesti, že nás nebudou mít rádi... Je na čase tyto strachy překonat a otevřít své srdce. Láska je cesta sjednocení a míru.

Partnerská harmonie

"Je snadné milovat člověka, protože je nádherný, ale celá zkouška lásky tkví v tom, milovat člověka i navzdory skutečnosti, že není takový, jakého ho vidíme." (Pir Vilayat Inayat Khan)

Tento seminář je určen pro páry, kteří chtějí na sobě pracovat a kteří chtějí žít ve vzájemném souladu a harmonii. Na semináři za pomoci různých technik vykročíte nebo postoupíte vstříc k sobě navzájem a ke svému sebepoznání. Naučíte se být nezávislými na druhých a nečinit druhé závislými na sobě. Být více v harmonii, radosti a lásce, mít větší rovnováhu mezi dáváním a přijímáním, vzájemný respekt, úctu a toleranci a dát si navzájem možnost se projevit a být užiteční.

Přišli jsme na Zemi, abychom se mohli poznávat, učili se vzájemně respektovat a společně sdílet bolest, radost a lásku.

Lektoři: ing. Alena Cetkovská a Karel Vrubel

Objednejte se na seminář.