Alenia - Kineziologie a konstelace - Zln

Kontakt, objednávky

ing. Alena Cetkovská, +420 737 927 271, http://www.alenia.cz, alena@alenia.cz

Poradna

bří. Jaroňků 4079, 760 01 Zlín (zobrazit na mapě), podrobnější informace

Systemické (rodinné) konstelace

Každý celek je určitý systém - rodina, pracovní kolektiv, organizace, tělo, ... Tento systém funguje, když v něm panuje rovnováha a jeho zákony. Pokud nějaký článek (člen) tohoto systému není přijat nebo je ze systému vyloučen, zapomenut či zalháván, tak nastává problém v komunikaci a ve vztazích v rámci tohoto systému a někdy i vně tohoto systému. Tento systém se pak snaží, aby se tento člen systému do něho v nějaké formě vrátil. A to tak, že jejich funkci převezme většinou mladší člen systému, který si přivlastní jeho roli a dokonce převezme i jeho pocity. Např. pokud rodinu opustí otec a matka tento fakt nepřijme (nesmíří se s ním), pak zpravidla některé z dětí přebírá roli otce a toto dítě začne mít problém s rodičem, který tuto skutečnost nepřijal.

V rodinných konstelacích jde o znovunalezení rovnováhy tohoto systému, o navrácení vyloučených a zanedbaných členů systému do původních pozic. To má pak pozitivní dopad na všechny členy tohoto systému.

V konstelacích si klient zvolí pro články daného systému a pro sebe zástupce (představitele) a postaví je v prostoru do vzájemného vztahu. Z postavení zástupce se dají vyčíst poměry v systému, zdali někdo chybí a z chování zástupců jejich pocity. Poté se systém doplňuje a upravuje, aby každý člen systému dospěl k místu, kam patří.

Objednejte se na konstelace.

Systemické konstelace jsem se učila u Jana Bílého od roku 2002, který je žákem R.R.Doetsche. V roce 2004 byl hostitelem a spoluorganizátorem semináře Berta Hellingera v Praze a v roce 2005 organizátorem l.konference o systemických konstelacích v Praze.