Přeskočit na obsah

Podmínky účasti na akcích

  1. Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celé částky na účet.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Tatáž oznamovací povinnost platí pro případnou dřívější drogovou závislost účastníka. Užití drog během semináře vede k okamžitému vyloučení ze semináře bez navrácení kurzovného. V případě jakékoliv současné léčby je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.
  3. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. 
  4. Semináře jsou formou osobního a spirituálního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 
  5. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.
  6. Storno poplatky: Při odhlášení se ze semináře do 14 dnů před zahájením jsou storno-poplatky 300,- Kč. Při odhlášení se ze semináře 13 – 3 dny před zahájením propadá 1/3 kursovného. Všechna storna platí, pokud nebude účastníkem určen vhodný náhradník. Organizátor si vyhrazuje možnost náhradníka odmítnout. Při pozdějším odhlášení kurzovné nevracíme s výjimkou potvrzeného vážného onemocnění (v takovém případě platí storno 300,- Kč). Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen. 
  7. Změna místa konání je vyhrazena (v rámci stejného města).